Copyrightsidan.se är en oberoende webbplats för information om upphovsrätt / copyright inom bild, musik och annan media. Sidan är helt oberoende av producenter, upphovsmän, utövare och konsumenter eller deras organisationer.

  1. Läs våra frågor & svar

    På sidan finns en mängd frågor och svar om copyright att läsa. Kanske finner du svaret på din fråga redan där. Dessa svar får du kostnadsfritt.
  2. Skicka din fråga

    Har du inte funnit svar på din fråga kan du ställa din fråga direkt till vår helpdesk. Ett svar kommer så snart som möjligt. Ibland omedelbart, ibland kan det ta någon dag. Dessa svar får du kostnadsfritt.
  3. Få tips & rådgivning

    Kräver din fråga en djupare analys, eller behöver du någon som kan driva ett ärende åt dig, så ger Copyrightsidan tips om ombud att kontakta. Kostnaden för ombudet får du göra upp med ombudet.